Bouwsteen voor onderwijs
Home
 

Welkom

Welkom op de website van Gemeentelijke Basisschool De Klinker. Hier vind je informatie en foto’s van onze school.

De stedelijke basisscholen ECHO en De Klinker werken mee aan de praktische proeven van OVSG rond muzo (muzische vorming) met als thema ‘Installaties’. De OVSG-toets (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten) is een alle-talenten-toets voor het zesde leerjaar in de basisschool. De toets bestaat zowel uit praktische proeven die de leerlingen in de loop van het schooljaar uitvoeren, als pen- en papiertoetsen in juni. Via de toets worden een relevante set leerplandoelen (en dus ook eindtermen) bevraagd die zicht geven op de kwaliteit van het onderwijs in een school en de talenten van jongeren op het einde van de basisschool.

Het leek een ideaal gegeven om het initiatief door te trekken doorheen de volledige school. Het 6e leerjaar ging van start en eens hun ideeën klaar waren voor uitvoering, gingen de andere klassen ook aan de slag. Het 6e leerjaar maakte verschillende installaties en de andere klassen één installatie per leerjaar.

Beide scholen werden één grote, creatieve, doe-omgeving met een hoge betrokkenheid, samenwerking, teamwerk, probleemoplossend denken en doelgericht werken. Ook ouders hielpen mee: ze brachten deuren mee, zaagden een hart uit hout … en dachten mee na over een goede bevestiging voor de buiteninstallaties. De vormgeving en uitwerking van de installaties nam een tweetal maanden in beslag. Er zijn zowel binnen- als buiteninstallaties, die op een zichtbare plaats staan/hangen zodat ook de ouders ze kunnen bewonderen bv. tijdens het jaarlijks eetfestijn en paasontbijt.

Alle installaties scheppen verwondering en dragen ook een boodschap zoals ‘Elke rol is uniek’ of ‘Het leven is ingewikkeld’ of ‘Verbondenheid. Ik ben een deel van het geheel, samen klikken we vast. Samen zijn we verbonden. We klikken samen zonder begin en einde.’

Het werd een creatief proces doorheen de beide scholen. Elke dag botsen de leerlingen tegen de installaties aan. Mooi om te horen welke gesprekken er dan ontstaan over hun ervaringen, anekdotes, beslissingen die ze namen en zoveel meer …

Op 9 maart namen wij deel aan de pyjamadag en deden wij onze move tegen pesten door te dansen in pyjama. Dit bericht kan u ook raadplegen op de facebookpagina van Stadsbestuur Dendermonde.

Inschrijvingsdata schooljaar 2017 – 2018, er zijn 3 inschrijvingsperioden:

periode 1: enkel voor broers/zussen + kinderen van personeelsleden.
01 februari 2017 tot en met 28 februari 2018

periode 2: voor iedereen volgens de sociale mix regel (indicator en niet-indicator leerlingen) en het maximum aantal per categorie bereikt is.
1 maart 2018 tot en met 30 maart 2018

periode 3: vrije inschrijving tot de maximum capaciteit per klas bereikt is.
vanaf 16 april 2018

Het nieuwe schoolreglement en de nieuwe infobrochure vindt u bij de algemene info – gegevens.

onze school

 


Top